Dünya Helal Birliği

…”Dünya Helal Birliği, ürün ve hizmetleri araştırıp, bilinçlendirme ve belgelendirme çalışmaları yapan bir çatı sivil toplum kuruluşudur”…

         Öncelikli amacımız; gıda başta olmak üzere, ürün ve hizmetler konusunda standartlar, uygunluk kriterleri ve araştırma çalışmaları yaparak insanoğlunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yardımcı olacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktır. Bu yaklaşımıza paralel olarak ulusal ve uluslarası alanda araştırmalar yapmakta, sonuçları ile ilgili panel, konferans, seminerler düzenlemekteyiz.

    Bizler Helal standardı denildiğinde,
    İslami kurallar dahilinde;
    İnanç değerlerine zarar vermeyen,
    Amaçlanan kullanımına uygun olarak,
    Hammadde alımından tüketiciye ulaşıncaya kadar olan,
    Her aşamada kontrol ederek hazırlandığı,
    İzlenebilirliğin ve sürdürülebilirliğin sağlandığı,
    Tüketildiğinde tüketiciye zarar vermeyen bir sistemi bütün olarak anlıyor ve süreçlerimizi buna uygun şekilde düzenliyoruz.

        Sertifikasyon süreçlerimizde İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) geliştirmiş olduğu OIC/SMIIC Genel Helal Standardı’nı uygulamaktayız.

        5 kıtada, 37 ülkede temsilciliği, 4 ilde şubesi, 4 adet yetkilendirdiği kuruluş olan bir çatı kuruluşuz. Bilim kurulumuz 52 kişiden oluşan teknik denetimler konusunda yeterli olan baş denetçilerden, yurtiçi ve yurtdışında konusunda söz sahibi 250 teknik bilim adamından oluşmaktadır.

MİSYON

…”Bizler bu anlamda verilecek her tür görevi şimdiden üstleniyor, dünya üzerinde bu çalışmaları yapan tüm kardeşlerimizle yol arkadaşlığı yapmayı dini bir vecibe olarak görüyoruz”…

        Gıda başta olmak üzere ürün ve hizmetlerin tümünü kapsayan çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirme, bilinçlendirme üzerine bina edilmiş konferans, seminer, panel faaliyetleri düzenlemek, yazılı ve görsel basın yolu ile çalışmalarımızı insanlığa sunabilmek öncelikli görevimiz. Temennimiz tüm Müslümanların “helal” denildiğinde dil, ırk, mezhep gözetmeksizin bir standart üzerinde yol alması, bu standardın tüm Müslüman Ülkeler tarafından tanınır olması, bu standarda uygun üretilen ürün ve hizmetlerin bir ve/ya bilinen birkaç işaretle uluslararası alanda kabul görmesi ve rahatça dolaşabilmesi.

        İslam aleminin bilgi çağında bilgiden yoksun olmamasının ancak bu yöntemle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Çok şükür ki bahse konu oluşum İslam Ülkeleri ortak toplantılarına konu olmuş, “İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü-SMIIC” adı ile ortaya konulmuş ve 2010 yılında resmi olarak faaliyete başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana “genel helal standartları” üzerine çalışmalar yapan kurum ilk standardını 2011 yılında OIC/SMIIC 1:2011 olarak yayınlamıştır. Geçen zaman boyunca sürekli geliştirilen standart bugün dokuz alt kategoride mevcut tüm ürün ve hizmetleri kapsayabilecek hale getirilmiştir. Dış ülkelerdeki temsilciliklerimiz, şubelerimiz, yetkilendirdiğimiz kuruluşlar olarak bizler SMIIC standartlarını kendimiz için rehber olarak kabul ediyor, bu alanda çalışma yapan tüm kardeşlerimizin bu standartlara yoğunlaşmasını, enerjisini bu standartların geliştirilmesi ve tek hale getirilmesi için sarf etmesini diliyoruz. Bizler bu anlamda verilecek her tür görevi şimdiden üstleniyor, dünya üzerinde bu çalışmaları yapan tüm kardeşlerimizle yol arkadaşlığı yapmayı dini bir vecibe olarak görüyoruz…

SOSYAL SORUMLULUK

…”süregelen zaman zarfında sayısız sosyal projeye direkt ya da dolaylı olarak katılım sağladık.”…

         Bilindiği gibi sivil toplum kuruluşlarının görevlerinden birisi ve belki de en önemlisi faaliyette bulunduğu coğrafya ve insanoğlunun uğraş ve problemleri ile ilgilenmek, sosyal çalışmalara katma değer sağlamaktır. Dünya Helal Birliği, kurulduğu günden bu yana panel, konferans, seminer, yazılı-görsel basın araçlarının yanı sıra sosyal sorumluluk adına da bir çok projeye ilgi göstermiştir. Okul tiyatroları, tarihi ve turistik geziler, kimsesiz çocuk yuvaları ile ilgili çalışmalar, huzurevi ziyaretleri, yalnızca birkaç örnek.

        Bunun dışında hanım kollarımızın organize ettiği kitap imza günlerine de destek verdik. Yalnızca kendimizle yetinmeden diğer sivil toplum kuruluşları ile de yurt içinde ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlikler oldu. Bundan sonra da iyilik ve güzellik adına her tür çabanın detekçisi olmaya gayret edeceğiz. Bu bağlamda dün olduğu gibi bundan sonra da bize gelecek her tür talebi dikkatle dinleyecek sosyal problemlerin çözümü ve/ya engellenmesi adına taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz.